buttons

Тренiнг «Перша допомога» для Центра соціальної пiдтримки дiтей та сiмей «Добре вдома».

Тренiнг «Перша допомога» для Центра соціальної пiдтримки дiтей та сiмей «Добре вдома».

01.09.2021

Сьогодні потреба населення у знаннях та вміннях надавати першу долікарську допомогу в різних ситуаціях завжди є гостро актуальною. У зв’язку з тими подіями, які відбуваються в нашій державі, данна потреба стрімко зростає і набуває життєвої необхідності. Окрім навичок, треба мати і психологічну готовність, щоб надати допомогу ближньому в будь-яких умовах (на природі, в побутових або нестандартних життєвих подіях та ін. )
А саме головне – не зашкодити, надаючи допомогу, поки їде швидка.
Саме тому Мiжнародний благодiйний фонд Олександра Петровського «Солiдарнiсть» запросив спеціаліста Ганну Островську до Центра соціальної пiдтримки дiтей та сiмей «Добре вдома», для того, щоб провести тренiнг «Перша допомога».
Ганна має великий досвiд у данному питаннi, бо сама багато рокiв працювала у дитячiй реанімації, а з початком військових подiй на Сходi нашої країни рятувала життя
воїнам у АТО. Молодшим слухачам iнформацiя надавалась у бiльш iгровiй формi. А дорослим учасникам довелося серйозно попрацювати.
Подiбнi заходи сприяють формуванню у слухачiв свідомого ставлення до власного здоров’я і благополуччя, а також до здоров’я та благополуччя оточуючих і дозволяють кожному почерпнути нові знання, закріпити навички, сформувати вміння надавати першу долікарську допомогу.

en_US