OMG! My first page already! WOOO! Post: 1227-dn-pro-pershim-v-ukra-n-zustr-v-blagodatnii-vogon-z-rusalimu